Szanowni Państwo,

dla wszystkich Klientów prowadzących działalność gospodarczą przygotowaliśmy kilka pomocnych wskazówek w zakresie obowiązków wynikających ze zmiany numeru rachunku bankowego (NRB):

a) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać aktualizacji wniosku w CEIDG na formularzu CEIDG-1 (jeżeli przy aktualizowaniu zgłaszany jest więcej niż jeden rachunek, dodatkowo konieczne jest wypełnienie załącznika CEIDG-RB). Informacje z CEIDG są przekazywane do organów skarbowych oraz do ZUS (zatem nie trzeba dokonywać odrębnych zgłoszeń). Poniżej pomocne linki do formularza CEIDG-1, CEIDG-RB:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1b22de7d-916d-4591-b44d-3b8e2be61121
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

b) Rachunek bankowy założony dla celów prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, należy zgłosić urzędowi skarbowemu jako konto spółki cywilnej na formularzu NIP-2

c) Podmioty podlegające wpisowi do KRS informują o zmianie rachunku bankowego poprzez złożenie zgłoszenia na formularzu NIP-8 w urzędzie skarbowym.
PRZYPOMINAMY, że zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie rachunków bankowych należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia zmiany danych.

d) Zgłoszenia aktualizacyjnego do ZUS podmioty zarejestrowane w KRS w zakresie rachunków bankowych dokonują na formularzu
ZUS ZBA.

e) Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej mogą zawiadomić urząd skarbowy o zmianie numeru rachunku bankowego na formularzu ZAP-3, część B.4.

Informujemy, że dotychczasowe numery rachunków NRB nadal pozostają aktywne – dlatego wszystkie przelewy przychodzące na dotychczasowe numery NRB będą nadal realizowane i księgowane na Państwa rachunkach, natomiast odbiorcy przelewów, będą już zawsze widzieli nowy numer NRB Państwa rachunku

Dodatkowo przygotowaliśmy dla Państwa (do ewentualnego wykorzystania) WZÓR pisma adresowanego do Państwa kontrahentów – informujące o zmianie Państwa numeru rachunku bankowego. (Wzór pisma Klienta dla Kontrahentów dot. zmiany NRB)

Pliki do pobrania