wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

ZAWIADOMIENIE

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, że w miesiącu czerwcu odbędą się zebrania Grup Członkowskich BS Wodzisław Śl. w następujących miejscach i terminach :

WODZISŁAW ŚLĄSKI 04.06.2018r. godzina 17.00

Restauracja Janeta Wodzisław Śląski ul. Słowackiego 10

RYDUŁTOWY, PSZÓW, RADLIN 04.06.2018 r.

Restauracja Willa Rydułtowy ul. Traugutta 267

Porządek obrad :

  1. Otwarcie .

  2. Wybór Prezydium Zebrania, Komisji, przyjęcie Regulaminu i Porządku obrad.

  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2017 roku, z wykonania uchwał ostatniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków Grupy Członkowskiej.

  4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017rok.

  5. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

  6. Wybory delegatów na Zebranie Przedstawicieli.

  7. Dyskusja.

  8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku