wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu maju odbędą się Zebrania Grup Członkowskich członków Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim

według następującego harmonogramu :

Grupa Wodzisław Śl. , Marklowice 18.05.2017r godzina 17.00

Restauracja Janeta Wodzisław Śląski, ul. Słowackiego 10

Grupa Rydułtowy, Pszów, Radlin 16.05.2017r godzina 17:00

Restauracja Willa Rydułtowy ul.Traugutta 267

PORZĄDEK OBRAD w/w ZEBRA

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2016 r., w zakresie wykonywania uchwał Zebrań Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

3. Omówienie spraw,które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

4. Dyskusja.

5. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku .

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad.

Niniejszym informujemy, że zgodnie z §37 ust.7 Statutu Banku, Grupa Członkowska jest zdolna do podejmowania uchwał bez względu na ilość członków obecnych na Zebraniu .

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Banku