Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku w Programie Dobry Start w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej, etapu rejestracji wniosku w systemie oraz jego wysłania;

  • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.