Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

– w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Ślaskim – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie eBankNet oraz jego wysłania;

– do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.