obanku

Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie. Zachodzące zmiany w sektorze bankowości spółdzielczej stały się czynnikiem dynamicznego rozwoju naszego Banku w ostatnich latach. Uruchomiono Filię w Rydułtowach oraz punkty kasowe w Radlinie, Pszowie, na Wilchwach, oraz w Urzędzie Skarbowym.

Nasza dbałość o powszechną dostępność usług bankowych obecnie wyraża się poprzez posiadanie stanowisk bankomatowych, nie przywiązujących Klienta do jednego miejsca form kontaktu z Bankiem – usług bankowości zdalnej (home banking). Zapraszamy do korzystania z usług naszego Banku.


Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim przedkłada do wglądu Klientów informacje wymagane zgodnie z art. 111 ustawy prawo bankowe.

Zgodnie z art. 102 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz Uchwały Nr 2 z dnia 5 grudnia 2018 roku Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim i uchwały Nr 8/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie w sprawie połączenia Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim (bank przejmowany) od dnia 7 grudnia 2018 roku, zamiast dotychczasowego Zarządu Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim , w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim działa Zarząd Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie w osobach:

– dr n. ekon. Michał Król – Prezes Zarządu

– Arkadiusz Kurasz- Wiceprezes Zarządu ds. rachunkowych

– Rafał Kołeczek- Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

i Rada Nadzorcza Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie w osobach:

– Marek Graca-Przewodniczący Rady Nadzorczej,

– Roman Hasiński -Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

– Piotr Młocek- Sekretarz Rady Nadzorczej

– dr Zbigniew Gruszka – Członek Rady Nadzorczej

– Eugeniusz Wycisło-Członek Rady Nadzorczej

– Edward Szczypka – Członek Rady Nadzorczej

 


Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim działa na terenie:

województwa śląskiego


Bank Spółdzielczy jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczość S.A.


Bilans wraz z opinią biegłego rewidenta dostępny jest w originale do wglądu u Głównej Księgowej BS.


Kod SWIFT: POLUPLPR


Do pobrania:

Pliki do pobrania