obanku

Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie. Zachodzące zmiany w sektorze bankowości spółdzielczej stały się czynnikiem dynamicznego rozwoju naszego Banku w ostatnich latach. Uruchomiono Filię w Rydułtowach oraz punkty kasowe w Radlinie, Pszowie, na Wilchwach, oraz w Urzędzie Skarbowym.

Nasza dbałość o powszechną dostępność usług bankowych obecnie wyraża się poprzez posiadanie stanowisk bankomatowych, nie przywiązujących Klienta do jednego miejsca form kontaktu z Bankiem – usług bankowości zdalnej (home banking). Zapraszamy do korzystania z usług naszego Banku.


Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim przedkłada do wglądu Klientów informacje wymagane zgodnie z art. 111 ustawy prawo bankowe.

Rada Nadzorcza Banku:

 • Irena Dragon – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Renata Wojaczek – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Władysław Sidorowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Anna Sałuda – Członek Rady Nadzorczej
 • Justyna Kolorz – Członek Rady Nadzorczej
 • Maria Franek – Członek Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Mazanek – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Banku:

 • Alicja Malina – Prezes Zarządu
 • Maria Woś – Wiceprezes Zarządu
 • Anna Rybarz – Wiceprezes Zarządu

Główny Księgowy:

 • Renata Pawlak – Główny Księgowy

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań z imieniu Banku w:

Centrali Banku:

 • Alicja Malina – Prezes Zarządu
 • Maria Woś – Wiceprezes Zarządu
 • Anna Rybarz – Wiceprezes Zarządu
 • Izabela Staniczek – Pełnomocnik Zarządu
 • Ewelina Barzan – Pełnomocnik Zarządu
 • Renata Pawlak – Pełnomocnik Zarządu
 • Barbara Szypuła – Pełnomocnik Zarządu

Filii BS w Rydułtowach:

 • Joanna Woś – Pełnomocnik Zarządu
 • Joanna Zdrzałek – Pełnomocnik Zarządu
 • Ewa Ćmok – Pełnomocnik Zarządu

Punkt Kasowy Radlin

 • Ludmiła Strączek – Pełnomocnik Zarządu

Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim działa na terenie:

województwa śląskiego


Bank Spółdzielczy jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczość S.A.


Bilans wraz z opinią biegłego rewidenta dostępny jest w originale do wglądu u Głównej Księgowej BS.


Kod SWIFT: POLUPLPR


Do pobrania: