oprocentowanie

Lokaty o zmiennym oprocentowaniu

WkładyOprocentowanie
1 miesięczne 0.50%
3 miesięczne1,00%
6 miesięczne1,20%
12 miesięczne1,40%
24 miesięczne 1,60%
36 miesięczne 1,60%

Lokaty o stałym oprocentowaniu od kwoty 20 000 PLN

WKŁADY 3 MIESIĘCZNE1,00%
WKŁADY 6 MIESIĘCZNE1,20 %
WKŁADY 12 MIESIĘCZNE1,20%
WKŁADY 24 MIESIĘCZNE1,50%
WKŁADY 36 MIESIĘCZNE1,50%

Za zobowiązania z tytułu wkładów oszczędnościowych wobec właściciela książeczki odpowiada swoim majątkiem BS a ponadto Bankowy Fundusz Gwarancyjny.