kredyty

Dla poprawy płynności finansowej Twojej firmy

Kredyt w rachunku bieżącym to kredyt odnawialny o ustalonym limicie w rachunku bieżącym. W okresie obowiązywania umowy może być wykorzystywany wielokrotnie. Jest korzystną formą finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt przyznawany jest na pokrycie bieżących zobowiązań i należności, skutecznie poprawia płynność finansową firmy.

Dla kogo?

O kredyt mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne oraz
 • osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne,

które posiadają w Banku rachunek bieżący.

Atuty kredytu:
 • na dowolny cel – środki z kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel związany z bieżącą działalnością Firmy
 • finansowanie bieżących wydatków – korzystna forma finansowania bieżących potrzeb, zobowiązań oraz należności krótkoterminowych
 • poprawa płynności finansowej firmy – skutecznie poprawia płynność firmy w przypadku nieregularnych wpływów
 • efektywne zarządzanie – wspomaga zarządzanie finansami firmy
 • niski koszt kredytu – wszelkie wpływy na rachunek zmniejszają saldo zadłużenia, obniżając koszt kredytu
 • dogodne warunki:
  – okres spłaty – do 12 miesięcy
  – wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb kredytobiorcy oraz jego zdolności kredytowej
  – każda spłata kredytu odbywa się automatycznie na skutek wpływu na rachunek środków pieniężnych oraz powoduje odnowienie kredytu
 • stały, szybki, uniwersalny dostęp do przyznanych środków pieniężnych na rachunku:
  – sieć placówek na terenie Powiatu Wodzisławskiego
  – 24-godzinny dostęp przez Internet – można przeprowadzać rozliczenia i dokonywać płatności bez opuszczania siedziby firmy
  – największa sieć bankomatów w Polsce
 • oprocentowanie zmienne