kredyty

Inwestuj i rozwijaj swoją firmę

Kredyt przeznaczony na wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej, a w szczególności przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym takie jak:

 • zakup gruntu i terenu
 • zakup budynków i budowli
 • rozbudowa, modernizacja obiektów i budowli
 • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych
 • zakup wyposażenia, zakup innych środków trwałych
Dla kogo?

O kredyt mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne oraz
 • osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą.
 • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne
Atuty kredytu :
 • cel kredytu – finansowanie inwestycji
 • długoterminowy charakter kredytu – długi okres spłaty pozwala na rozsądne zaplanowanie inwestycji
 • finansowanie inwestycji – finansowanie znacznej części inwestycji ze źródeł zewnętrznych
 • poprawa płynności – kredyt nie blokuje środków bieżących
 • przesunięcie spłaty – możliwość uzgodnienia karencji w spłacie kapitału
 • dogodne warunki:
  – kredyt średnio – lub długoterminowy – w zależności od sytuacji kredytobiorcy
  – oprocentowanie zmienne
  – zabezpieczenie kredytu – formy zabezpieczenia ustalane indywidualnie z klientem
  – środki na inwestycje można otrzymać jednorazowo lub w transzach
  – spłata kredytu – w ratach