kredyty
Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim oferuje następujące kredyty dla klientów instytucjonalnych na sfinansowanie działalności gospodarczej:

  • kredyty inwestycyjne na zakup środków trwałych, remonty (kredytowanie do 75% wartości inwestycyjnej),
  • kredyty obrotowe na sfinansowanie bieżącej działalności,
  • kredyty w rachunku bieżącym.

Oprocentowanie kredytów ustalane indywidualnie.

Szybka decyzja kredytowa.

Wnioski kredytowe rozpatrywane są indywidualnie.