rachunki_oszc_rozl
Rachunek oszczędnościowy to:

  • środki dostępne w dowolnym czasie bez utraty odsetek,
  • jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat,
  • brak opłat za prowadzenie rachunku.
Rachunek Oszczędnościowy bez ROR – 0,60%.