rachunki_walutowe

Rachunek walutowy dla osób otrzymujących wynagrodzenie w EURO lub dokonujących częstych wymian walutowych.  To idealna oferta dla tych, którzy oszczędzają i przeprowadzają rozliczenia w walutach obcych.

Posiadanie rachunku walutowego umożliwia:

  • wysyłanie i otrzymywanie przelewów bez konieczności przewalutowania środków,
  • przechowywanie oszczędności w walutach obcych,
  • przeprowadzania bezgotówkowej wymiany walut,
  • wpłaty i wypłaty w EURO.