lokaty
Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych od dnia 15.02.2016.

OkresOprocentowanie
Za 1 miesiąc1.00%
Za 2 miesiąc1.00%
Za 3 miesiąc1.00%
Za 4 miesiąc1.00%
Za 5 miesiąc1.00%
Za 6 miesiąc1.00%
Za 7 miesiąc1.00%
Za 8 miesiąc1.25%
Za 9 miesiąc1.25%
Za 10 miesiąc1.50%
Za 11 miesiąc1.50%
Za 12 miesiąc3.00%

Właścicielowi przysługują odsetki od wniesionych na rachunek terminowy wkładów. Przy likwidacji wypłacane jest oprocentowanie za pełne przetrzymane miesiące wg przyjętego oprocentowania, a za dni ostatniego miesiąca wg oprocentowania miesiąca poprzedniego.

Za zobowiązania z tytułu wkładów oszczędnościowych wobec właściciela książeczki odpowiada swoim majątkiem BS a ponadto Bankowy Fundusz Gwarancyjny.