lokaty

WkładyOprocentowanie
1 miesięczne 0.50%
3 miesięczne1,00%
6 miesięczne1,20%
12 miesięczne1,40%
24 miesięczne 1,60%
36 miesięczne 1,60%

Za zobowiązania z tytułu wkładów oszczędnościowych wobec właściciela książeczki odpowiada swoim majątkiem BS a ponadto Bankowy Fundusz Gwarancyjny.