lokaty

WKŁADY 3 MIESIĘCZNE1,00%
WKŁADY 6 MIESIĘCZNE1,20 %
WKŁADY 12 MIESIĘCZNE1,20%
WKŁADY 24 MIESIĘCZNE1,50%
WKŁADY 36 MIESIĘCZNE1,50%

Za zobowiązania z tytułu wkładów oszczędnościowych wobec właściciela książeczki odpowiada swoim majątkiem BS a ponadto Bankowy Fundusz Gwarancyjny.