lokaty

OkresOprocentowanie
10 lat1.60%

Każda wpłata na rachunek zwiększa kwotę wkładu. Odsetki do wkładu terminowego Kaskada dopisywane są co 6 miesięcy, licząc od dnia wniesienia pierwszej wpłaty. Właściciel wkładu terminowego może podejmować odsetki co 6 miesięcy bądź za więcej półrocznych okresów. Z rachunku nie można dokonywać częściowych wypłat w trakcie okresu umownego, można jednak w każdym czasie zerwać umowę bez utraty należnych odsetek z tym, że odsetki za 12 miesięcy poprzedzających dzień zerwania umowy naliczane są w wysokości 75% stopy umownej. Odsetki są naliczane od rzeczywistej kwoty wkładu.

Za zobowiązania z tytułu wkładów oszczędnościowych wobec właściciela książeczki odpowiada swoim majątkiem BS a ponadto Bankowy Fundusz Gwarancyjny.