lokaty

OkresOprocentowanie
6 miesięcy1,20%
12 miesięcy1.30%

Każda wpłata zwiększa kwotę wkładu. Właścicielowi przysługują odsetki od wniesionych na rachunek terminowy wkładów, naliczonych przez Bank po upływie każdego okresu zadeklarowania wkładu. Właściciel wkładu terminowego może z upływem okresu zadeklarowania wkładu podjąć wkład wraz z odsetkami lub same odsetki, bądź pozostawić go na kolejny okres zadeklarowania. Odsetki są naliczane od rzeczywistej kwoty wkładu.

Za zobowiązania z tytułu wkładów oszczędnościowych wobec właściciela książeczki odpowiada swoim majątkiem BS a ponadto Bankowy Fundusz Gwarancyjny.