• Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej eBankNet.

 • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu eBankNet.
  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link), instrukcją (link).

 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).

 • Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.

 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link) lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

 • Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:
  – „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
  – „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
  – „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia.
  Wyślij wniosek jeszcze raz.


Informacje dotyczące załączników:

– Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk. – Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB. – Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB. – Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku. – Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.