wpis w: AKTUALNOŚCI | 0

Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie dla kart zbliżeniowych.Polega ono na tym, że system zlicza transakcje zbliżeniowe i po przekroczeniu sumy 200 zł, Klient otrzyma odmowę wykonania transakcji. Wówczas powinien włożyć kartę do czytnika terminala i wprowadzić kod PIN i transakcja zostanie wykonana. Każda transakcja potwierdzona PIN-em powoduje reset licznika i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa. Limit 200 zł nie jest ani limitem dziennym ani miesięcznym – jest limitem operacji np. klient płaci zbliżeniowo 30 zł, 20 zł, 50 zł ,20 zł, itd po przekroczeniu łącznie 200 zł wprowadza PIN i znów liczy się na nowo limit.