kartosfera

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa płatności internetowych realizowanych za pośrednictwem kart debetowych/kredytowych Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendacje zobowiązujące banki do wdrożenia elektronicznych systemów zapewniających bezpieczeństwo tych płatności.

Biorąc pod uwagę powyższe BS Wodzisław Śląski wprowadza od 01 lutego 2015r. dodatkowe zmiany wynikające z w/w rekomendacji w następującym zakresie:

  1. wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzenia transakcji internetowych, polegającego na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verifide by Visa, MasterCard – pod nazwą MasterCardSecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
  2. dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 01.02.2015r będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego bezpośrednio w placówkach Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl)
  3. od 01.02.2015r. zostaną wprowadzone – w ramach istniejących limitów bezgotówkowych – limity transakcji internetowych dla kart płatniczych.

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w BS Wodzisław Śląski aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonywanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

  • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl,
  • podać numer PESEL – dla rezydentów lub numer nierezydenta podany przez Bank – dla nierezydentów,
  • wpisać otrzymane na numer telefonu hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal będzie dostępny od 01.02.2015r. i za jego pośrednictwem można wykonać następujące czynności:

  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
  • zmienić kod PIN,
  • zastrzegać kartę.

Jednocześnie informujemy, iż Klienci którzy nie dokonają aktualizacji danych, począwszy od dnia 01.02.2015r nie będą mogli realizować transakcji internetowych u akceptantów posiadających usługę 3D-Secure.

 

Do pobrania: